ardenne
Musée du Malgré-Tout
Musée du Malgré-Tout
logo
Drop-Down Navigation: Touch-Friendly and Responsive demo by Osvaldas Valutis
expo précédente
expo suivante

Ten tijde van de mensen van Spy

Deze tentoonstelling werd in 1998 op touw gezet door het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België en de Dienst voor Prehistorie van de Universiteit van Luik, ter gelegenheid van de honderdjarige ontdekking van de mensen van Spy door de Luikse archeologen Marcel DE PUYDT en Maximin LOHEST.

Zij werd reeds gepresenteerd in het Museum van Natuurwetenschappen te Brussel en in "La Maison de la Science" te Luik, ter gelegenheid van het internationaal colloquium over de Neandertal-mens, in december 1986.

Aangevuld met de jongste ontdekkingen te Couvin, werd de tentoonstelling, die thans in Treignes doorgaat, herwerkt door het Archeologisch Studie- en Documentatiecentrum teneinde haar toegankelijk te maken voor een zeer ruim publiek.

In 1856, ontdekten arbeiders in de steengroeve van Neandertal, in Duitsland, de fragmenten van een eigenaardig menselijk skelet. Deze vondst werd spoedig in verband gebracht met de schedel die in 1848 in een holte van de rots van Gibraltar werd ontdekt en doet bepaalde experten denken aan het bestaan van een fossiel-mens, voorafgaand aan de moderne mens en waarvan de kenmerken zijn :een robust skelet, een langwerpige en afgeplatte schedel, een wijkend vvorhoof, sterk gemaakeerde wenkbrauwen, vooruitspringende kaak en afwezigheid van kin. In 1864 krijgt hij de naam van de Neandertal-mens. Deze interpretatie wordt niettemin onmiddellijk tegengesproken : bepaalde wetenschappers geloven niet in de anciënniteit van de Neandertal-mens en schrijven zijn eigenaardige kenmerken toe aan pathologische misvormingen.

De ontdekking van de mensen van Spy, in België, in 1886, betekent dan ook een beslissende stap in de ontwikkeling van de prehistorische wetenschap : de twee gevonden skeletten zijn immers geheel gelijk aan de stukken gevonden in Gibraltar en Neandertal en houden verband met zeer oud vuursteen-gereedschap en met beenderen van mammoet, wolneushoorn, hyena, paard... Dit alles bewijst de ontegensprekelijke anciënniteit van de Neandertalmensen en maakt een einde aan alle polemiek.

De tentoonstelling "Ten tijde van de Mensen van Spy" maakt de balans van de kennis die tijdens meer dan een eeuw over de Neandertal-mens werd verzameld.

Zijn fysische eigenaardigheden worden voorgesteld aan de hand van talrijke beenderresten uit Europa en het Nabije Oosten. deze worden op hun juiste plaats gesitueerd in het schema van de ontwikkeling van de mens en met andere menselijke fossielen vergeleken. Talrijke voorwerpen in vuursteen getuigen van de verscheidenheid en de fijnheid van zijn outillage ; verschillende begraafplaatsen laten ons toe een blik te werpen op zijn begrafenis-gewoonten ; de ontledingen van de opgegraafde grond geven ons een tamelijk precies beeld van zijn woonmilieu en van zijn omgeving. Een afzonderlijke plaats is voorbehouden aan de opgravingen van Spy en Couvin. Tijdens de weekdagen kan het bezoek worden aangevuld door een audio-visuele montage, die handelt over de evolutie van de mens.