ardenne
Musée du Malgré-Tout
Musée du Malgré-Tout
logo
Drop-Down Navigation: Touch-Friendly and Responsive demo by Osvaldas Valutis
expo précédente
expo suivante

5200-2000 voor Chr.

Eerste landbouwers in België

Expo Premiers agriculteurs

5200 voor onze jaartelling: nieuwkomers vestigne zich in onze contreien... De jager-verzamelaars die hier leven realiseren zich nog niet dat deze nieuwkomers hun levenswijze drastich zullen veranderen: hier begint het Neolithicum.

Terwijl het belang van de jacht en het plukken van vruchten in belang afneemt, openen de landbouwe en de veeteelt de weg naar sedentarisatie, die de basis van onze samenleving vormt. Deze nieuwe levenswijze kan niet zonder de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals het pottenbakken, noodzakelijk voor het stockeren van voorraden, en het polijsten van materialen voor het maken van bijlen, noodzakelijk bij de ontbossing en bij de woningbouw. Deze vooroouders hebben ons als landbouwers, maar vôôr alles als mens niet alleen sporen nagelaten van hun hard labeur, maar ook van hun geloof en zelfs van hun koketterie.

In België ontdekte stenen werktuigen, keramiek, benen voorwerpen en sierraden getuigen van de inventiviteit van onze voorouders. Rijk geïllustreerde panelen verduidelijken deze groene revolutie die aan de basis ligt van onze huidige samenleving.