ardenne
Musée du Malgré-Tout
Musée du Malgré-Tout
logo
Drop-Down Navigation: Touch-Friendly and Responsive demo by Osvaldas Valutis
expo précédente
expo suivante

5200-2000 voor Chr.

Eerste landbouwers in België

Expo Premiers agriculteurs

Tijdens het VIe millenium voor onze tijdrekening, vestingen de eerste landbouwers, afkomstig uit Centraal-Europa, zich in onze streken en voeren er een nieuwe levenswijze in : het NEOLITHICUM.

Deze nieuwkomers bouwen huizen en dorpen. De landbouw en de veeteelt verdringen de jacht, de visvangst en de pluk die nog alleen een aanvullende (keramiek, polijsting van stenen werktuigen) en nieuwe werktuigen (dissel, sikkel, slijpsteen). De bewaring van de voedingswaren wordt verzekerd door het branden van de graankorrels die in ondergrondse silos worden opgeslagen ; de watervooraad wordt veilig gesteld door hat graen van putten. Het aardewerk zorgt voor de opslag, het koken en de consumptie van de voedingsmiddelen ; men vindt ze ook in de graftomben. Afgesleten vaatwerk en werktuigen alsmede aanzienlijk afval worden in vuilstortkuilen neergeworpen. Op sociaal gebied wordt het Neolithicum in onze streken gekenmerkt door het sedentair leven en een demografische groei die leiden tot het bouwen van dorpen, samengesteld uit lange houten en lemen huizen, waarvan de funderingen konden teruggevonden.

Deze tentoonstelling werd tot stand gebracht met de medewerking van het Koningklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België, de Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis, de Universiteit van Luik en diverse Belgische en vreemde instituten en musea.