ardenne
Musée du Malgré-Tout
Musée du Malgré-Tout
logo
Drop-Down Navigation: Touch-Friendly and Responsive demo by Osvaldas Valutis
expo précédente
expo suivante

Nopens de mens van Chancelade :

Dagelijks leven en milieu 14 000 jaar geleden

De ontdekking, op 1 oktober 1888, door Hardy en Féaux, Conservators van het Museum van Périgueux, van een magdaleniaanse begraafplaats in de schuilplaats van Raymonden te Chancelade in de Dordogne, was een ontzaglijke gebeurtenis in de europese prehistorie die, in dit tijdperk, zeer perigourdiaans was.

Ter gelegenheid van de honderdjarige viering van deze gebeurtenis, heeft de "Direction des Antiquités Préhistoriques", met medewerking van het Laboratorium voor Anthropologie van de Universiteit van Bordeaux I, het "Institut du Quaternaire" van de Universiteit van Bordeaux I, en het Nationaal Centrum van Prehistorie van Périgueux, naar aanleiding van een internationaal colloquium over de magdaleniaanse mens en voor rekening van de "Conseil Général de la Dordogne", een tentoonstelling op touw gezet, met als titel : "Nopens de Mens van Chancelade".

Deze tentoonstelling, reizend gemaakt door toedoen van het "Bureau Départemental d'Archéologie", omvat in het bijzonder, dankzij het initiatief van de "Conseil Général", het eerste afgietsel ven het volledig skelet van de mens van Chancelade. Zij beeldt de magdaleniaanse mens uit via de voornaamste trekken van zijn handelwijze, technologiën, bestaansmiddelen, bevoorradingsstrategieën, inbezitneming van een territorium, structurering van de bewoonde ruimte, symbolische en artistieke expressie, spiritualiteit, begrafenispraktijken.