ardenne
Musée du Malgré-Tout
Musée du Malgré-Tout
logo
Drop-Down Navigation: Touch-Friendly and Responsive demo by Osvaldas Valutis
expo précédente
expo suivante

Voorhistorische vrouwen

Anders bekeken

Expo La femme dans la préhistoire

Wat weten we eigenlijk over prehistorische vrouwen? Op wie leken ze? Hoe leefden ze? Gingen zij op jacht, leefden zij van de pluk? Of zaten ze thuis met naaiwerk naast het vuur, te wachten tot hun man terug kwam van de jacht?

Deze tentoonstelling probeert een antwoord te formuleren op deze vragen door een overzicht te geven van de bestaande kennis over dit onderwerp. De prehistorische vrouw wordt dan ook voorgesteld door ze te vergelijken met nu nog levende jagers-verzamelaars. Daarnaast wordt er gekeken naar de graven met hun stoff elijke resten en versierselen, en naar de talrijke gebeeldhouwde, geschilderde of gegraveerde afb eeldingen die de voorhistorische mensen zelf hebben achtergelaten en die tezelfderti jd getuigen van een zekere eenheid èn een grote diversiteit.

Deze vrouwenafb eeldingen uit een ander tijdperk worden vergeleken met die die door Laure-Anne Delaey, een hedendaagse vrouwelijke kunstenaar, gecreëerd werden. Zij inspireerde zich op deze prehistorische afb eeldingen en voor haar gaat het over "Venus, die onweerstaanbare tijdloze schoonheden, die geweldige vrouwen...".