ardenne
Musée du Malgré-Tout
Musée du Malgré-Tout
logo
Drop-Down Navigation: Touch-Friendly and Responsive demo by Osvaldas Valutis
expo précédente
expo suivante

Wijn

Nectar der goden

Tentoonstelling Wijn

Symbool van de land- of hemelse plezieren, de wijn en zijn "cultuur" hebben zich op duizenden kilometers gepropageerd. Deze tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van de wijn beschrijft de verschillende verbruikswijzen, van zijn oorsprongen, 7000 jaar geleden, tot de dageraad van het Romeinse Rijk.

Zij verenigt uitzonderlijke voorwerpen, overblijfsels van de Midden-Ooosterse, Griekse, Etruskische en Gallische, werelden. Deze voorwerpen verduidelijken de verschillende praktijken, die zich rond de wijn orkestreerden: banketten, religieuze mythes, begrafenisritussen, handel...

De teelt van de wijn getuigt van de ideologieën, van de uitwisselingen en van de maatschappelijke vooruiitgang eigen aan elk van deze volkeren en inspireert de productie van luxueuze toebehoren in verband met zijn verschillende gebruiken: mengvazen, zoals de monumentale krater van Vix die 1,36 m hoog is, bronzen of keramische drinkserviezen, grafmeubilair, amforen,... zijn net zoveel meesterwerken te drinken, en te zien... zonder matiging!